Elanlar

  1. Elektrotexniki avadanlıqlar və onların ehtiyyat hissələrinin təmirinin satınalınması. 19.01.2021
  2. İstilik şəbəkələrində qəza, təmir və yenidənqurma işlərindən sonra asfalt örtüyünün bərpasının satınalınması. 22.01.2021
  3. İstilik və isti su təchizatı xidmətləri ilə bağlı əhali və qeyri-əhali istehlakçılara verilən məlumatların proaktiv formatda çatdırılması, borclar və digər məlumatlar haqqında bildirişlərin göndərilməsinin funksional olaraq elektronlaşdırılmasının satınalınması. 22.04.2021
  4. 31 dekabr 2020-ci il tarixdə bitən il üzrə birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının auditi xidmətlərinin keçirilməsinin satınalınması. 27.04.2021
  5. Qazanxana və istilik şəbəkələri üçün layihə üzrə müəyyən edilmiş xüsusi elektrik avadanlıqları və onların ehtiyyat hissələrinin satınalınması. 27.04.2021