“Azəristiliktəchizat” ASC yerli və beyxəlxalq şirkətlərlə görüşlər keçirir.

            “Azəristiliktəchizat” ASC-nin rəsmiləri data analitika, proqram təminatı və biznes proseslərinin idarə edilməsi sahəsində xidmətlər gsötərən “Novum” şirkətinin rəsmiləri ilə görüş keçiriblər. Microsoft partnyoru olan “Novum” şirkəti artıq dünyada tanınan və istifadə edilən Microsoft Cloud-un tətbiqini həyata keçirməklə rəqəmsal keçidi təmin edir. Fiziki müdaxiləni minimuma endirməklə məlumatların topanılması, analiz olunması və vizuallaşdırılması istiqamətində tərəflər fikir mübadiləsi aparmışdır. Müasir texnologiyanın tətbiq edilməsi ilə proseslərin avtomatlaşdırılması, məlumatların kompleks idarə edilməsi, o cümlədən, istehsal, təchizat və s. kimi sənaye sahələrində hesabat vermə, çevik qərar qəbuletmə və iş axınının optimallaşdırılması müzakirə edilmişdir.